lørdag 20. mars 2010

Sjøørret fredning

Da er det lagt frem forslag fra DN om at sjøørreten skal fredes i perioden 01 mars - 31 mai for strekningen vest agder og nordover. Håper at sportsfiskere flest respekterer dette om det iverksettes, - og at neste skritt blir å øke minstemålet til minimum 40 cm, dette bør gjøres for strekningen aust agder - svenskegrensa parallelt med fredningen vestover!
Mange sportsfiskere som jeg har snakket med har benyttet ett selvpålagt minstemål i lang tid - bra!
Så oppfordrer jeg alle i sine respektive miljøer å støtte opp om å arbeide med bekkene, organisert. Sørge for at sjøørreten kan få best mulig gyteforhold. Vi er en gruppe som jobber med dette i kristiansand - og høstens observasjoner var svært oppløftende! Tror vi skal snu trenden med nedadgående bestand - de har klart det i østfold, svenskene er gode på dette og likeså danskene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar