torsdag 3. juni 2010

Laksefisket i gang!

Endelig har elvefiskerne fått muligheten til å fiske etter laksen - trollingfiskerne har hatt en lang sesong allerede. Det blir spennende å se utviklingen og vi ønsker alle skitt fiske og størst mulig fiskeglede :-)

Måtte vi alle gjøre vårt for en bærekraftig utvikling!

Samtidig vil vi minne på alle fantastiske muligheter vi har i vårt land til å drive ett variert sportsfiske. Havfiske etter mange arter, fjellfiske etter sky røye og ørret - virkelige utfordringer som gir oss gode opplevelser. Trolling eller enkel dorging etter laks, sjøørret, ørret, sei, lyr, havabbor og mange andre fightervillige arter.

Fish hard - rest easy!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar